bruker puma

XRF je visokosofisticirani uređaj za X-ray fluorescenciju.

više možete pogledati OVDE