Sa ciljem da povećate efikasnost vaše laboratorije Donau lab i Leco vam predstavljaju najnoviji termogravimetrijski analizator vlage – TGM800

Brz, precizan i efikasan.

Istovremeno analizira do 16 uzoraka. 

Automatski određuje sadržaj vlage uzoraka kao što su hrana, stočna hrana, mlinski proizvodi itd…

Rezultati analize se čuvaju i obrađuju softverski.

Više možete pogledati ovde