Bruker Daltonics i Donau Lab Beograd predstavitće se  na Hemijskom fakultetu u Beogradu 07.11. 2018. godine u 12h. 

Zahvaljujemo se osoblju Hemijskog fakultete što nam je izašlo u susret i omogućilo ovu prezentaciju!

logo50yearsbig_10176365