Novi BUCHI   sistemi za ekstrakcije  primenljivi za klasična određivanja masti, kao i za analizu rezidua i zagađivača u različitim matriksima.
BUCHI instrumenti pokrivaju  celi  niz automatskih metoda ekstrakcije, od klasičnog Soxhleta, ekstrakicje po Randall-u , kontinualne ekstrakcije po Twisselmann-u i ekstrakcije rastvaračima pod visokim pritiskom
Više o novim instrumentima možete pronaći na BUCHI sajtu

e-800