Adrona

Adrona sistemi za prečišćavanje vode obezbeđuju ultračistu i čistu vodu za laboratorijske potrebe. Kvalitet vode ispunjava zahteve I stepena prema standardu ISO 3696 i odgovarajućIm ASTM i CLSI standardima.
Prednosti Adrona sistema za prečišćavanje vode:
* Odličan kvalitet vode
* Pouzdan rad
* Niski tekući troškovi održavanja
* Laka instalacija i održavanje
* Odgovarajući korisnički interfejs.

Prečišćavanje vode
Adrona sitemi za prečišćavanje vode obezbeđuju ultračistu i čistu vodu za laboratori [...]