Automatsko rastvaranje

Potpuno automatizovano testiranje rastvaranja tableta znači da su uzorkovanje, merenje i obrada rezultata automatizovani. Korisnik dodaje uzorke kada je sistem spreman i vodi računa o punjenju i čišćenju posuda. Pharma test nudi različite sisteme:
– ADS sistemi su nazivani „zatvoreni krug“ sistem rastvaranja, kod kojih nema gubitaka tokom testa rastvaranja. Sastoje od: instrumenta za testiranje rastvaranja (PTWS 100, PTWS 310, PTWS 610, PTWS 1210 ili PTWS D610), pumpe za prenos uzorka (visoko precizna klipna pumpa ili peristaltička pumpa), UV / VIS spektrofotometra sa punjačem ćelija i kontrolnim softverskim paketom WinDiss ARGUS.
-DTS 800
-IDS 1000.