APT-COM™ softver za efikasnu dokumentaciju Vašeg rada, gas tank izmenjivač za Vaš CO2 inkubator, vakuum pumpa za vašu vakuum sušnicu ili Data Loger za Vašu klimatsku komoru.

vacuum_pumps_vacuubrand_MD_4C_NT_736402
Vakuum pumpa
Ako imate BINDER vakuum sušnicu, treba da imate i odgovarajuću vakuum pumpu: idealno pog [...]
software
APT-COM™ softver
Sveobuhvatno rešenje za praćenje osetljivog toplotnog ili klimatskog procesa i za sniman [...]