Bruker Optics

BRUKER OPTICS vodeći svetski proizvođač uređaja namenjenih analizama u infracrvenoj, bliskoj infracrvenoj i RAMAN oblasti nudi Vam veliki broj različitih spektrometara: FTIR, RAMAN I FT-RAMAN – od jednostavnih do potpuno automatizovanih modela.

FTIR Spektrometri
Spektrometri sa infracrvenom Furijeovom transformacijom koji za identifikaciju hemijskih j [...]
RAMAN Spektrometri
RAMAN Spektrometri namenjeni su identifikaciji molekula ili hemijskih jedinjenja, po princ [...]