Camag

CAMAG je svetski lider za instrumentalnu tankoslojnu hromatografiju (TLC / HPTLC).
Camag proizvodi high-end instrumente, alate i rešenja za TLC / HPTLC.
U slučajevima kada su uzorci biljni materijal, uzorci iz oblasti zaštite životne sredine ili forenzički uzorci, TLC / HPTLC tehnika je često odlična alternativa za GC i HPLC.
Tankoslojna hromatografija se pokazala kao pouzdana tehnika za kvantitativne analize u osiguravanju kvaliteta hrane, lekova i ostalih industrijskih proizvoda.
Od 1961. CAMAG je posvećen razvoju i proizvodnji instrumenata, softvera i potrošnog materijala za sve korake u postupku TLC / HPTLC analiza.

Derivatizacija
Uređaji za nanošenje reagenasa na TLC / HPTLC ploče.
Evaluacija hromatografije
Elektronsko snimanje slike: Kod elektronskog snimanje slike kamera snima polihromatsko [...]
Razvijanje hromatograma
Tankoslojna hromatografija se razlikuje od svih ostalih hromatografskih tehnika u činjen [...]
Nanošenje uzoraka
Nanošenje uzorka je prvi korak u planarnoj hromatografiji i on značajno utiče na kvali [...]