U Gibertini instrumente za analizu vina i jakih pića spadaju: elektronska hidrostatička vaga, enološki destilator, generator pare, destilator, multiparametarski analizatori za vino…

mastermind-qft
Uređaj za određivanje indeksa filtrabilnosti vina
Laboratorijski instrument za analizu indeksa filtrabilnosti vina kao i indeks taloženja. [...]
smartcheck-tartaric-stability
Stabilizator soli vinske kiseline
Soli tartarata (soli vinske kiseline) su nerastvorni u alkoholu, i mogu se istaložiti nak [...]
so2-gravimetar
Automatski titrator za SO2
Automatski titrator za određivanje ukupnog i slobodnog sumpor-dioksida u belom, roze i cr [...]
gibertini-termostatsko
Termostatsko kupatilo
Termostatsko kupatilo TERMOSTAT se koristi za lako podešavanje temperature u opsegu tempe [...]
Winematic
Winematic
Multiparametarski analizator za vino WINEMATIC se koristi u procesu vinizacije. Kontrola p [...]
gibertini-super-dee
Digitalni destilator
Digitalni destilator SUPER DEE je OIV zvanični metod za određivanje isparljivih kiselina [...]
dee
Enološki destilator
Enološki destilator DEE je OIV zvanični metod za određivanje isparljivih kiselina i ja [...]
mia2020
Denzitometar MIA 2020
MIA 2020 je potpuno automatski denzitometar za određivanje jačine alkohola u zapreminski [...]