GS Glovebox

GS GLOVEBOX je renomirani svetski proizvođač zaštitnih komora i izolatora namenjenih za bezbedan rad sa opasnim materijama različitog porekla (medicinske, radioaktivne….)

g-a-3
GS Glovebox - Komore za siguran rad
GS Glovebox u svom prodajnom program nudi Vam komore za siguran rad sa opasnim materijama [...]