Vodena kupatila

Vodena kupatila PURA serije ili vodena kupatila sa šejkerom SW serije idealna su za rutinske aplikacije. Primer za to su temperaturne kontrole uzoraka, inkubacije, testiranja materijala, testovi na koroziju, uzgajanje ćelija, testiranje hrane i tečnih uzoraka. Sva kupatila PURA i SW serije su izdržljivi instrumenti visokog kvaliteta. Opseg njihove radne temperature kreće se od +20 to +99.9 °C, kvalifikujući ih za širok opseg aplikacija.

SW23
Kupatila bez i sa mešanjem
Vodena kupatila PURA serije ili vodena kupatila sa šejkerom SW serije idealna su za svako [...]