LECO

LECO je svetski lider u proizvodnji uređaja za organsku i neorgansku elementalnu analizu, termogravimetriju, kalorimetara, sistema za merenje sadržaja žive i metalogfrafskih aparata

Metalografija
Leco Vam nudi opremu i pribor za karakterizaciju materijala, od fragmentiranja do mikrostr [...]
Topivost pepela
Topivost pepela ili ponašanje pepela pri topljenju je karakteristično fizičko stanje pe [...]
Kalorimetri
Jedna od najvažnijih veličina pri karakterizaciji svih tipova goriva je kalorična vredn [...]
Termogravimetrija
Termogravimetrijska analiza je osnovna analiza u mnogim industrijama za određivanje gubit [...]
Instrumenti za elementalnu analizu
Kao lider u elementarnoj analizi sagorevanjem/fuzijom organskih i neorganskih materijala, [...]