Kalorimetri

Jedna od najvažnijih veličina pri karakterizaciji svih tipova goriva je kalorična vrednost.
LECO kalorimetri brzo daju tačne rezultate za različite organske materijale uključujući ugalj, koks, mazut, biomasu i otpadni materijal.

main-ac600-435x253
AC600 Kalorimetar
LECO AC600 semi-automatski izoperibolni kalorimetar postavlja standarde za buduće instrum [...]
main-ac500-435x201
AC500 Kalorimetar
AC500 izoperibolični kalorimetar brzo određuje kaloričnu vrednost čvrstih i tečnih go [...]