Termogravimetrija

Termogravimetrijska analiza je osnovna analiza u mnogim industrijama za određivanje gubitka težine materijala u funkciji temperature u kontrolisanoj sredini. LECO analizator može da odredi vlagu, sadržaj isparljivih materija, pepeo ili kombinaciju ove tri analize odjednom.

leco-termogravimetrija-tgm800
TGM800-Termogravimetrijski analizator vlage
TGM800 je visoko precizni automatizovani termogravimetrijski analizator vlage koji koristi [...]
leco-termogravimetrija-tga801
TGA801–Termogravimetrijski analizator
TGA801 podržava osnovne mogućnosti i pouzdanost prethodnih generacija LECO makro TGA in [...]