Topivost pepela

Topivost pepela ili ponašanje pepela pri topljenju je karakteristično fizičko stanje pepela dobijeno grejanjem pri specifičnim uslovima ispitivanja. Temperature topivosti pepela predstavljaju kritični parametar za kontrolu kvaliteta čvrstih goriva i njima se predviđa da li je određeno gorivo pogodno za neku industrijsku primenu. One se koriste za procenu tendencije uglja da formira klinkere. Stroga kontrola temperature topljenja i ponašanja praškova za livenje ključna je za proizvodnju čelika.

main-af700-243x268
AF700 - Analizator topivosti pepela
Topivost pepela ili temperature topivosti pepela predstavljaju  parametre neophodne za k [...]