Novasina

NOVASINA je švajcarska kompanija sa dobrom tradicijom. Svoju stručnost bazira na razvoju i proizvodnji preciznih mernih sistema za vlažnost vazduha i materijala, kao i na razvoju instrumenata za merenje temperature vazduha i razlike pritisaka.
NOVASINA proizvodi:
Aktivnost vode
Temperatura i vlažnost vazduha

Vlažnost vazduha i temperatura
Merni instrumenti za praćenje relativne vlažnosti i temperature u prostorijama, industri [...]
Aktivnost vode
Precizno određivanje aktivnosti vode obezbeđuje visok kvalitet proizvoda i bezbedno čuv [...]