Novasina

NOVASINA je švajcarska kompanija sa dobrom tradicijom. Svoju stručnost bazira na razvoju i proizvodnji preciznih mernih sistema za vlažnost vazduha i materijala, kao i na razvoju instrumenata za merenje temperature vazduha i razlike pritisaka.
NOVASINA proizvodi:
Aktivnost vode
Temperatura i vlažnost vazduha

temp novasina
QuantaDat/nSens
QuantaDat/nSens merni sistem se sastoji od predajnika i senzora. Postoji mogućnost naknad [...]
sal sc2
SAL-SC standardi
Visoko precizni SAL-SC standardi soli za verifikaciju i kalibraciju Novasina higrometara. [...]
hygrogard
HygroGuard/ClimaLog/DataLog
HygroGuard 30/ClimaLog30/DataLog30 su instrumenti koji se izdvajaju svojim funkcijama i p [...]
tempmaz
TempMaxx
TempMaxx je precizni merni instrument sa integrisanim kontrolnim funkcijama za merenje te [...]
statmax
StatMaxx S/R/M
StatMaxx je moderan uređaj za efektivnu kontrolu relativne vlažnosti i temperature vazd [...]
hygromaxx
HygroMaxx S/R/M
HygroMaxx je serija instrumenata za merenje relativne vlažnosti i temperature vazduha u p [...]
set novasina
Sorpcioni izotermni komplet
Novasina sorpcioni izotermni komplet omogućava povezivanje aktivnosti vode sa sadržajem [...]
filter21
Zaštitni filteri
Zaštitni filteri produžuju radni vek senzora sprečavajući isparljivim materijama da [...]
sal t
SAL-T Standardi
Visoko precizni standardi soli SAL-T, za verifikaciju i kalibraciju Novasina uređaja za m [...]
labstart
LabStart-aw
Uređaj za brzo očitavanje rezultata aktivosti vode. Koristi se za grubo određivanje ak [...]
swift
LabSwift-aw
Prenosiv, brz i pecizan uređaj za merenje ativnosti vode bez kontrole temperature. Kako [...]
labtouch
LabTouch-aw
Delimično kontroliše temperaturu i koristi se za jednostavna i precizna merenja aktivnos [...]
labmaster-2
LabMaster-aw neo
Aw metar sa temperaturnom kontrolom, za precizno i ujednačeno merenje aktivnosti vode. M [...]