Precizno određivanje aktivnosti vode obezbeđuje visok kvalitet proizvoda i bezbedno čuvanje, kao i optimizovan proizvodni proces u:
Prehrambenoj industriji
Industriji stočne hrane
Farmaceutskoj industriji
Kozmetičkoj industriji…

set novasina
Sorpcioni izotermni komplet
Novasina sorpcioni izotermni komplet omogućava povezivanje aktivnosti vode sa sadržajem [...]
filter21
Zaštitni filteri
Zaštitni filteri produžuju radni vek senzora sprečavajući isparljivim materijama da [...]
sal t
SAL-T Standardi
Visoko precizni standardi soli SAL-T, za verifikaciju i kalibraciju Novasina uređaja za m [...]
labstart
LabStart-aw
Uređaj za brzo očitavanje rezultata aktivosti vode. Koristi se za grubo određivanje ak [...]
swift
LabSwift-aw
Prenosiv, brz i pecizan uređaj za merenje ativnosti vode bez kontrole temperature. Kako [...]
labtouch
LabTouch-aw
Delimično kontroliše temperaturu i koristi se za jednostavna i precizna merenja aktivnos [...]
labmaster-2
LabMaster-aw neo
Aw metar sa temperaturnom kontrolom, za precizno i ujednačeno merenje aktivnosti vode. M [...]