Ekstrakcija

BUCHI uređaji za ekstrakciju su idealno rešenje za sve tipove ekstrakcija:
1. Soxlet ekstrakcija
2. Soxlet „Warm“ ekstrakcija
3. „Hot“ ili ekstrakcija po Randall-u
4. Ekstrakcija po Twisselmann-u
Uređaji su automatizovani, višestruko skraćuju vreme potrebno za proces ekstrakcije i smanjuju potrošnju rastvarača
Za ekstrakcije sa lako isparljivim rastvaračima (npr. petrol-etar) preporučuje se korišćenje Buchi cirkulatora za hlađenje i održavanje temperature vode koja se koristi za hlađenje para rastvarača..

buchi-hidroliza-h-506
HydrolEx H-506
Nova jedinica za hidrolizu kiselinom HidrolEx H-506 priprema uzorak za određivanje ukupne [...]
buchi-ekstrakcija-e-800
UniversalExtractor E-800
Univerzalni ekstraktor E-800 savršeno odgovara svakom zahtevnom zadatku za ekstrakciju. [...]
buchi-ekstrakcija-e-500
FatExtractor E-500
Novi FatEktractor E-500 dizajniran je za brzu ekstrakciju masti, koja u potpunosti odgovar [...]
E-916_closed
Brzi ekstraktor E-914/E-916
Speed extractor E-914/E-916 je uređaj za brzu ekstraciju uzoraka pod pritiskom rastvarač [...]
B-400_right_313183-1327_0
Mikser B-400
Mikser B-400 namenjen je za pripremu uzoraka. Lako usitnjava i uzorke sa visokim sadržaj [...]