Tačka topljenja

BUCHI Vam nudi rešenja za određivanje tačke topljenja i tačke ključanja sa izuzetnom tačnošću, vizuelnom i automatskom determinacijom i mogućnošću kvalifikacije aparata u skladu sa najvišim regulatornim standardima

M-565
Melting Point M-565
Melting Point M-565 namenjen je za automatsko određivanje tačke topljenja i tačke klju [...]
M-560_01A
Melting Point M-560
Melting Point M-560 namenjen je manuelnom određivanje tačke topljenja i ključanja.Jedno [...]