Schmidt&Haensch

SCHMIDT + HAENSCH kompanija od 1864. godine razvija i unapređuje laboratorijske i procesne instrumente.
SCHMIDT&HAENSCH proizvodi:
Refraktometri
Polarimetri
Kolorimetri
Denzitometri…

Denzitometri
Schmidt+Haensch Denzitometar je dizajniran za kontinuirano merenje gustine za široko opse [...]
Kolorimetri
Schmidt & Haensch kolorimetar Coloromat S, digitalni jednozračni fotometar i Saccharo [...]
Refraktometri
Schmidt&Haensch nudi laboratorijske i prenosne refraktometre dizajnirane da zadovolje [...]
Polarimetri
Polarimetri različitih serija prilagođeni specifičnima aplikacijama.