Schmidt & Haensch kolorimetar Coloromat S, digitalni jednozračni fotometar i Saccharoflex 2000 automatski graduator boja kristalizovanog šećera..

s-h-20201
Saccharoflex 2020
Schmidt+Haensch elekronski refleksioni kolorimetar za automatsku gradaciju boje kristalnog [...]
Coloromat100
Coloromat 100
Digitalni jednozračni fotometar koji se koristi za određivanje boje. Najčešće aplika [...]