Thales Nano

Thales Nano je tržišni lider u proizvodnji protočnih hemijskih reaktora.
U temperaturnom rasponu od -70 °C do 1000° C i rasponu pritisaka od vakuuma do 400 bara.
Thales Nano instrumenti omogućavaju korisnicima izvođenje različitih tipova rekacija: od egzotermnih reakcija do sinteze novih komponenti, sigurno, ekonomično i jednostavno!

mini_system_picture
H-Cube
H-CUBERevolucionarni hidrogenizacioni  reaktor, na jedinstven način kombinuje kontinualn [...]