Analizatori topivosti pepela

LECO instrument omogućava brzu i automatizovanu analizu velikog broja uzoraka sa funkcijom prepoznavanja slike (Image Recognition Function (IRF)), konfiguracijom dvostruke peći za simultanu analizu uzoraka u oksidujućoj i redukujućoj atmosferi i još puno toga.

Tehnike koje primenjuju su u skladu sa ASTM-, DIN-, ISO- i BSI-metodama za automatsko određivanje topivosti pepela u uzorcima uglja, koksa i biomase.

main-af700-243x268
AF700 - Analizator topivosti pepela
Topivost pepela ili temperature topivosti pepela predstavljaju  parametre neophodne za k [...]