FTIR

Spektrometri sa infracrvenom Furijeovom transformacijom koji za identifikaciju hemijskih jedinjenja kao tehniku koriste apsorpcionu spektroskopiju u infracrvenom delu elekromagnetnog spektra.

imageforarticle_43221
VERTEX FTIR Spektrometar
VERTEX FTIR Spektrometri konstruisani su tako da zadovolje najviše zahteve razvojnih I na [...]
20160327213837-1
ALPHA FTIR Spektrometar
Uz ALPHA FTIR Spektrometar identifikacija Vaših sirovina, proizvoda pa čak i nepoznatih [...]