In-situ rastvaranje

In situ rastvaranje koristi Fibre Optic Probes direktno unutar sudova za rastvaranje. Jedna od prednosti ove vrste sistema je mnogo preklapanja. Na taj način se postiže brže uzorkovanje, štedi vreme tokom testiranja i čišćenja, Kvalifikacija automatizovanih sistema sa pumpama za protok tečnosti oduzima mnogo vremena, a tu je i neizbežna potreba za promenom tuba za uzorke, filtera, pumpi i tako dalje. Stoga postoji veoma značajna ušteda troškova i vremena koje se mogu lako kompenzovati investiranjem u ovaj instrument. Zatim, kod ovih tipova sistema na raspolaganju je veća propusnost uzoraka. Lak sistem kalibracije, zajedno sa jednostavanim programima za normalizaciju probe znači da je instrument spreman za rad sa relativno malim vremenom između merenja.