Kalorimetri

LECO Izoperibolički kalorimetri postavljaju standard za buduće kalorimetrijske instrumente, nudeći maksimalan kapacitet sa integrisanim automatskim merenjem Kalorijske vrednosti i Ukupne toplote različitih organskim materija kao što su koks, ugalj, biomasa i lož ulje.

main-ac600-435x253
AC600 Kalorimetar
LECO AC600 semi-automatski izoperibolni kalorimetar postavlja standarde za buduće instrum [...]
main-ac500-435x201
AC500 Kalorimetar
AC500 izoperibolni kalorimetar brzo određuje kaloričnu vrednost čvrstih i tečnih goriv [...]