pH-metri i konduktometri

SI Analytics pH, jon-metri, konduktometri i višeparametarski merni instrumenti. Sa elektrodama i puferima ovi instrumenti garantuju idealan merni rezultat – brzo i precizno.

prolab 4000
ProLab 4000
ProLab 4000 instrument za multiparametarska merenja, u skladu sa GLP zahtevima. Sigurnost [...]
prolab 2000
ProLab 3000
ProLab 3000 instrument za multiparametarska merenja, sa ugrađenim softverom. Za precizna [...]
prolab 1000
ProLab 2000
ProLab 2000 instrument za merenje do četiri parametara u isto vreme. Za precizna i tačna [...]
prolab 1000
ProLab 1000
ProLab 1000 pH-metar za precizna i tačna merenja u skladu sa GLP zahtevima. Izveštaj me [...]
lab 9xx
Lab 9xx konduktometri
Lab 9xx konduktometri se koriste u skladu sa GLP zahtevima. Izveštaj merenja se dobija p [...]
si anal 850
Lab 8XX pH metri
"CalClock" funkcija kombinuje prepoznavanje senzora i kalibracioni tajmer na displeju. Iz [...]