Liofilizatori

Liofilizaciju širokog spektra uzoraka, bez obzira na stepen složenosti omogućiće Vam liofilizatori proizvođača Buchi.
Namenjeni za rad u laboratorijskim i procesnim uslovima.

l-300
Laboratorijski liofilizatori - Lyovapor L-200/L-300
Laboratorijski liofilizatori sa mogućnošću zamrzavanja na -55°C ili -105°C, sa konden [...]