Peristaltičke pumpe

Peristaltičke pumpe obezbeđuju kontrolisano doziranje medijuma, bez izlaganja tečnosti visokim temperaturama ili pritiscima.

dose_it
Dose it
DOSE IT peristaltička pumpa je dizajnirana za laboratorije koje se bave doziranjem mediju [...]