Polu-automatsko rastvaranje

Polu – automatizovano testiranje rastvaranja tableta u ovom slučaju znači automatsko uzorkovanje uzoraka za rastvaranja na prethodno programiranim vremenima. Samo ovaj automatski korak olakšava proces rastvaranja. Nakon što su svi uzorci uneti, test rastvaranja nastavlja automatski rad i svi uzorci se istovremeno uklanjaju iz svih povezanih posuda. Uzorak se prebacuje u povezani frakcioni kolektor pomoću peristaltičke ili klipne pumpe. Ovi sistemi ne zahtevaju nikakav spoljni računarski softvera za kontrolu ( WinDiss ARGUS rastvaranje softverski paket može da se koristi opciono ).Informacije o uzorkovanju direktno se povezuje sa Pharma Test instrumentom za testiranje rastvaranja.

01-PTFC-2_front_view_001
PTFC-2/8
PTFC-2/8 frakcioni kolektor, za polu-automatsko rastvaranje tableta može biti vezan za b [...]
ptws 610
DFC - 70
DFC - 70 sa uključenom PT-DT70 kadom , polu-automatski sistem za testiranje rastvaranja s [...]
ptws 610
DFC - 1210
DFC - 1210 sa uključenom PTWS 1210 kadom , polu-automatski sistem za testiranje rastvaran [...]
ptws 820d
DFC - 610
DFC - 610 sa uključenom PTWS 610 kadom, polu-automatski sistem za testiranje rastvaranja [...]
pharma 120
DFC - 820 SP
DFC - 820 SP sa uključenom PTWS 820D kadom, polu-automatski sistem za testiranje rastvara [...]
sempler
DSR - M
DSR - M automatizovan robot (autosempler)  za uzorkovanje rastvorenih uzoraka. Specijalno [...]
pt ps
PT - SP pumpa
PT - SP pumpa je pumpa za doziranje visoke preciznosti sa više špriceva. Dizajnirana je [...]