RAMAN Spektrometri

RAMAN Spektrometri namenjeni su identifikaciji molekula ili hemijskih jedinjenja, po principu puštanja svetlosnog zraka iz vidljive, bliske infracrvene ili bliske ultraljubičaste svetlosti, na uzorak i posmatranja lektromagnetnog zračenja uzorka na odgovarajućem detektoru.

senterra_ii_ocular_open_workplace_model_4
SENTERRA II - Raman mikroskop
SENTERRA II je najnovija generacija RAMAN Mikroskopa. Sa svojom izuzetnom osetljivošću, [...]
download
BRAVO RAMAN Spektrometar
BRAVO  je ručni model raman spektrometara proizvođača Bruker. Lak i jednostavan za up [...]