Spektrofotometri

UV /VIS spektroskopija je univerzalno prihvaćena, dobro dokumentovana tehnologija sa mnogim aplikacijama. Tehnika se intenzivno koristi za analizu hrane, lekova, poljoprivrednih proizvoda i ima široku primenu u medicinske svrhe, zaštiti životne sredine, prirodnim naukama, industriji i mnogim drugim organskim i biohemijskim oblastima.