Tankoslojna hromatografija

TANKOSLOJNA HROMATOGRAFIJA
U slučajevima kada su uzorci biljni materijal, uzorci iz oblasti zaštite životne sredine ili forenzički uzorci, TLC / HPTLC tehnika je često odlična alternativa za GC i HPLC.
Tankoslojna hromatografija se pokazala kao pouzdana tehnika za kvantitativne analize u osiguravanju kvaliteta hrane, lekova i ostalih industrijskih proizvoda.

dc_probenautomat_ATS_4
ATS4
ATS 4 - sistem za automatsko nanošenje uzoraka Automatsko nanošenje uzorka je ključno z [...]
adc-2
Automatska komora
ADC2 -  automatska komora za razvijanje nudi dve pogodnosti: sigurnost i reproduktivnost [...]
horizontale kada
Horizontalna kada
U horizontalnoj kadi  za razvijanje, HPTLC ploča se  razvija  sa suprotnih strana ka s [...]
doppeltrogkammer
Twin Trough kada
CAMAG Twin Trough kada za razvijanje na tri načina  posebno utiče na pob [...]
flachbodenkammer
Kada za razvijanje
Kada za razvijanje sa ravnim dnomCAMAG kada za razvijanje sa ravnim dnom dozvoljava da se [...]
Linomat_5
Linomat 5
Sa Linomatom 5 uzorci se nanose na TLC/HPTLC  ploče  u formi traka koristeći  azot il [...]
Nanomat-4
Nanomat 4
Nanomat 4 i Kapilarni DispenzerNanomat 4 služi za jednostavno nanošenje uzoraka u formi [...]