Tenziometar

Digitalni tenziometar za merenje površinskog napona tečnosti. Određuje se merenjem maksimalne sile na kontaktu između tečnosti i suda.