Ultrazvučna kupatila

Savremena tehnologija čišćenja je čišćenje ultrazvučnom aktivnošću. Posebna prednost čišćenja ultrazvukom su savršeni rezultati u najkrećem mogućem vremenu; nije potreban dodatni rad i ne oštećuju se predmeti prilikom čišćenja. Tečnost može prenositi vioku ultrazvučnu energiju. Vibracije i ubrzani protok postižu efekat čišćenja na predmetima. To omogućava ponovljivost procesa čišćenja sa optimalnim rezultatima.

elma denta pro
Elmasonic Dentapro
Novi Elmasonic Dentapro pruža različite programe za čišćenje koje pokrivaju sve stand [...]
elma flex 2
X-tra Line Flex 2
Elmasonic X-tra Line Flex 2 je jedinica pogodna za čišćenje u radionicama. Proces či [...]
elma flex 1
X-tra Line Flex 1
Elmasonic X-tra Line Flex 1 je ultrazvučna samostalana radna jedinica namenjena za indust [...]
elma p
Elmasonic P
Elmasonic P ultrazvučna jedinica za čišćenje se pravi u šest različitih veličina: E [...]
Elmasonic S1
Elmasonic S
Elmasonic S ultrazvučne jedinice nude praktično sve raspoložive tehnike čišćenja. El [...]