Vlažnost vazduha i temperatura

Merni instrumenti za praćenje relativne vlažnosti i temperature u prostorijama, industrijskim postrojenjima ili za merenje i snimanje klimatskih podataka.

temp novasina
QuantaDat/nSens
QuantaDat/nSens merni sistem se sastoji od predajnika i senzora. Postoji mogućnost naknad [...]
sal sc2
SAL-SC standardi
Visoko precizni SAL-SC standardi soli za verifikaciju i kalibraciju Novasina higrometara. [...]
hygrogard
HygroGuard/ClimaLog/DataLog
HygroGuard 30/ClimaLog30/DataLog30 su instrumenti koji se izdvajaju svojim funkcijama i p [...]
tempmaz
TempMaxx
TempMaxx je precizni merni instrument sa integrisanim kontrolnim funkcijama za merenje te [...]
statmax
StatMaxx S/R/M
StatMaxx je moderan uređaj za efektivnu kontrolu relativne vlažnosti i temperature vazd [...]
hygromaxx
HygroMaxx S/R/M
HygroMaxx je serija instrumenata za merenje relativne vlažnosti i temperature vazduha u p [...]