mini_system_picture

H-CUBE
Revolucionarni hidrogenizacioni  reaktor, na jedinstven način kombinuje kontinualnu protočnu mikrohemiju, generisanje vodonika i upotrebu jednokratnih  kertridža sa katalizatorom.
Omogućava brzu i ekonomičnu hidrogenizaciju sa većim prinosom u poredjenju sa konvencionalnim metodama.
Kontinualne reakcije hidrogenizacije se izvode u protočnom sistemu.

Vodonik neophodan za reakciju se generiše in-situ.

Reakcija se odvija na jednokratnim kertridžima CatCarts®, koji osiguravaju jednostavnu upotrebu .

Svaki aspekt rada na  H-Cube®  se kontroliše i prati preko touch-screen panela.

Nije potrebno eksterno skladište vodonika, H-Cube® se može bezbedno koristiti u bilo kojoj laboratoriji, pri čemu zauzima malo laboratorijskog prostora.

Više možete pogledati OVDE