smartcheck-tartaric-stability

Soli tartarata (soli vinske kiseline) su nerastvorni u alkoholu, i mogu se istaložiti nakon određenog vremena, što umanjuje kvalitet samog vina SmartCheck Mini je inovativni sistem koji kontroliše vinsku staibilnost i prisustvo/odsustvo ovih soli, i određuju se pomoću konduktometrijske metode.

Uređaj je lak za korišćenje i veoma precizan u merenju. Dobijeni rezulati su direktno prikazani na displeju.

O uređaju:

  • LCD ekran
  • Hlađenje se vrši pomoću Peltiera (+ priključak za spajanje na vodnu mrežu)
  • Ćelija za uzorkovanje : 25 ml
  • Mešanje : magnet
  • Dimenzije: 150x170x160 mm
  • Težina: 1.8 kg