donaulab
Donau Lab Beograd
Laboratorijska i procesna oprema
prodaja i servis
buchi
BÜCHI Labortechnik
Rotacioni vakuum uparivači, vakuum pumpe, kjeldahl sistemi
preaparativna hromatografija,
enkapsulatori, spray drying
slider-cem-1

CEM
Mikrotalasna digestija, ekstrakcija i sinteza!
Brzo određivanje vlage, masti i proteina. Sinteze peptida

slider

LECO
Uređaji za elementalnu analizu - CHNOS analizatori,
Kalorimetri, Analizator žive, Metalografski uređaji

slider 2
Camag
Sistemi za tankoslojnu hromatografiju,
nanošenje uzoraka, razvijanje hromatograma, derivatizacija, detekcija i dokumentacija
slider2
BRUKER AXS
X-Ray difrakcija i X-Ray fluorescencija
XRF, EDXRF, WDXRF, XRD, SC-XRD, SAXS
slider proba 7 for web
BRUKER OPTICS
Napredna QA/QC rešenja bazirana na infracrvenoj
i raman spektroskopiji
integra
Integra Biosciences
Sistemi za pripremu i razlivanje medijuma,
plamenici i pipete
slider-biospin

BRUKER Biospin
Magnetna rezonanaca : NMR, TD NMR, EPR , MRI sistemi

slider-hh
BRUKER Handheld

Prenosni XRF uređaji za nedestruktivno određivanje metala
LIBS uređaji za analizu legura
Melting Point
BUCHI Vam nudi rešenja za određivanje tačke topljenja i tačke ključanja sa izuzetnom [...]
Spray drying and encapsulation
BUCHI Vam nudi proverena, pouzdana i svestrana rešenja u Spray drying tehnologiji i mikro[...]
Preparativna hromatografija
Bez obzira na složenost ili obim Vašeg proceca razdvajanja, BUCHI sistemi preparativne h[...]
Kjeldahl
BUCHI uređaji za digestiju i destilaciju parom pokrivaju širok spektar aplikacija. Obe[...]
Ekstrakcija
U našem programu nudimo rešenja za sve tipove ekstrakcija: od automatizovanih uređaja z[...]
CO2 inkubatori
Apsolutna sterilnost zahvaljujući sterilizaciji na 180 °C. BINDER CO2 inkubatori potpuno[...]
Inkubatori sa hlađenjem
BINDER-ovi inkubatori ili inkubatori sa hlađenjem se izdvajaju po optimalnoj inkubaciji m[...]
Refraktometri
Schmidt&Haensch nudi laboratorijske i prenosne refraktometre dizajnirane da zadovolje [...]
Polarimetri
Polarimetri različitih serija prilagođeni specifičnima aplikacijama.
Mešalice i grejne ploče
Hemijski otporna radna površina, visokog kvaliteta i otpornosti na temperaturni šok, obe[...]
Prečišćavanje vode
Adrona sitemi za prečišćavanje vode obezbeđuju ultračistu i čistu vodu za laboratori[...]
Ultrazvučna kupatila
Savremena tehnologija čišćenja je čišćenje ultrazvučnom aktivnošću. Posebna predn[...]
Cirkulatori sa hlađenjem
Cirkulatori sa hlađenjem i cirkulatori sa grejanjem firme JULABO su pogodni za primenu za[...]
Šejkeri
Šejkeri vrhunskog kvaliteta za primene u laboratoriji i industriji.
Aktivnost vode
Precizno određivanje aktivnosti vode obezbeđuje visok kvalitet proizvoda i bezbedno čuv[...]
Titratori
SI ANALYTICS je razvio pouzdane laboratorijske uređaje za doziranje, titraciju i analizu [...]
pH-metri i konduktometri
SI Analytics pH, jon-metri, konduktometri i višeparametarski merni instrumenti. Sa elektr[...]
Denzitometri
Funkcije za merenje gustine mleka, sokova i drugih tečnosti koje se koriste u: - prehram[...]
Kolorimetri
Schmidt & Haensch kolorimetar Coloromat S, digitalni jednozračni fotometar i Saccharo[...]
Klimatske komore
Klimatske komore predstavljaju idealnu kombinaciju kontrole temperature, vlage i osvetljen[...]
Unapređene klimatske komore
Unapređene klimatske komore su specijalizovane za simulaciju procesa rasta u kontrolisani[...]
Komore za testiranje materijala
Izvanredne komore za kompleksne zahtevne profile zagrevanja. Sve BINDER-ove komore za test[...]
Sigurnosne sušnice
Sigurnosne BINDER sušnice pouzdano suše do 300 °C i obezbeđuju savršene rezultate tes[...]
Sušnice i sterilizatori
BINDER sušnica ili sterilizator odgovara svakom zadatku zahvaljujući svom širokom tempe[...]
Komore za simulaciju
BINDER komore za simulaciju uslova životne sredine pružaju idealne uslove za testiranje [...]
Vakuum sušnice
BINDER vakuum sušnice u potpunosti suše uzorke bez vlažnog ostatka. Zahvaljujući pate[...]
Cirkulatori sa grejanjem
JULABO cirkulatori su uspešno korišćeni proizvodi širom sveta. Dobro dokazana i pouzda[...]
Sistemi za kontrolu temperature
Unapređena tehnologija kontrole i vodeno kupatilo malih dimenzija omogućavaju visoko din[...]
Recirkulacioni hladnjaci
JULABO recirkulacioni hladnjaci mogu se izboriti sa praktično svim zahtevima hlađenja ka[...]
Vodena kupatila
Vodena kupatila TW serije ili vodena kupatila sa šejkerom SW serije idealna su za rutinsk[...]
Kontrola uređaja
Sa ugrađenom EasyTEMP Professional temperaturnom kontrolom radne jedinice se mogu kontrol[...]
Vlažnost vazduha i temperatura
Merni instrumenti za praćenje relativne vlažnosti i temperature u prostorijama, industri[...]
Polu-automatsko rastvaranje
Polu - automatizovano testiranje rastvaranja tableta u ovom slučaju znači automatsko uzo[...]
Enologija
U Gibertini instrumente za analizu vina i jakih pića spadaju: elektronska hidrostatička [...]
Peristaltičke pumpe
Peristaltičke pumpe obezbeđuju kontrolisano doziranje medijuma, bez izlaganja tečnosti [...]
Plamena sterilizacija
Korišćenjem Integra Bioscience proizvoda postiže se sigurnost i olakšana sterilizacija[...]
Pipetori
Precizno, brzo i lako pipetiranje korišćenjem pipetora proizvođača Integra Bioscience.
Elektronske pipete
Elektronske pipete serije VIAFLO povećavaju produktivnost, omogućavaju višekanalna pipe[...]
Instrumenti za elementalnu analizu
Kao lider u elementarnoj analizi sagorevanjem/fuzijom organskih i neorganskih materijala, [...]
Liofilizatori
Liofilizaciju širokog spektra uzoraka, bez obzira na stepen složenosti omogućiće Vam l[...]
FTIR
Spektrometri sa infracrvenom Furijeovom transformacijom koji za identifikaciju hemijskih j[...]
RAMAN Spektrometri
RAMAN Spektrometri namenjeni su identifikaciji molekula ili hemijskih jedinjenja, po princ[...]
NMR
NMR uređaji proizvođača Bruker su magneti koji pokrivaju izuzetno veliki broj aplikacij[...]
Izolatori i komore za siguran rad
GS Glovebox nudi Vam širok izbor izolatora i komora za siguran rad sa opasnim materijama.[...]
Analizatori topivosti pepela
LECO instrument omogućava brzu i automatizovanu analizu velikog broja uzoraka sa funkcijo[...]
Kalorimetri
LECO Izoperibolički kalorimetri postavljaju standard za buduće kalorimetrijske instrumen[...]
Testeri tvrdoće
LECO nudi širok asortiman sistema za testiranje tvrdoće koji odgovaraju svakoj aplikacij[...]
Mašine za sečenje uzoraka
LECO mašine za sečenje uzoraka poznate su po svojoj pouzdanosti i kvalitetu odsečka. Od[...]
Prese
LECO prese za pripremu šlifova su efikasne, fleksibilne i dugotrajne, a asortiman uključ[...]
Uređaji za brušenje i poliranje
LECO linija za brušenje/poliranje je konfigurisana tako da odgovara potrebama Vaše labor[...]
Mikrotalasna digestija
Mikrotalasna digestija je automatizovana metoda namenjena pripremi najrzaličitijih tipova[...]
Hemijske sinteze
CEM je jedan od vodećih svetskih proizvođača uređaja namenjenih za hemijsku sintezu - [...]
Vakuum uparivač
Vakuum uparivači sa i bez kontrole vakuma. Sa ili bez vakuum pumpe. Namenjeni za rad u la[...]
Tankoslojna hromatografija
TANKOSLOJNA HROMATOGRAFIJA U slučajevima kada su uzorci biljni materijal, uzorci iz obla[...]
Centrifuge
Centrifuge različitih brzina, sa i bez hlađenja, različitih kapaciteta
Sistemi za aspiraciju