service-baner

Donau Lab Beograd pruža usluge instalacije, servisa, kvalifikacije i aplikativne podrške za celokupni prodajni program.

U želji da maksimalno produžimo radni vek opreme kupljene kod nas, nudimo vam redovno održavanje i servis. U tom smislu, korisnik je dužan da održavanje, servis i popravke poveri ovlašćenom servisu, a pravilna upotreba aparata je obaveza korisnika.

Da bismo osigurali optimalne performanse i pouzdanost sistema za održavanje i popravku koristimo samo originalne potrošne i rezervne delove.

U regulisanom GMP/GLP okruženju farmaceutske i prehrambene industrije pružamo usluge IQ/OQ kvalifikacije i rekvalifikacije.

E-mail:
servis@donaulab.rs

Telefon:
+381 11 212 93 93

Mobilni:
+381 63 215 120

Prijava kvara:
preuzmite formular