TGA - Termogravimetrija

Automatizovana termogravimetrijska analiza zamenjuje tradicionalne analitičke tehnike koje zahtevaju upotrebu vakuum i mufolnih peći, vaga, kao i znatno angažovanje laboratorijskog osobolja.

Poslednja generacija LECO TGA instrumenata, koja je u skladu je sa odobrenim metodologijama, ima različite oblasti primene uključujući ispitivanje uglja i koksa, cementa, katalizatora, prehrambenih proizvoda, stočne hrane i mlinskih proizvoda.

main-tga701-435x248
TGA701-Termogravimetrijski analizator
TGA701 termogravimetrijski analizator koji određuje gubitak mase u funkciji temperature, [...]