Vodena kupatila

Vodena kupatila TW serije ili vodena kupatila sa šejkerom SW serije idealna su za rutinske aplikacije. Primer za to su temperaturne kontrole uzoraka, inkubacije, testiranja materijala, testovi na koroziju, uzgajanje ćelija, testiranje hrane i tečnih uzoraka. Sva kupatila TW i SW serije su izdržljivi instrumenti visokog kvaliteta. Opseg njihove radne temperature kreće se od +20 to +99.9 °C, kvalifikujući ih na taj način za širok opseg aplikacija.

Imersion julabo
Potapajući hladnjaci
Hladnjaci sa potapajućom sondom za brzo hlađenje tečnosti. Prvenstveno se koriste za ko [...]
f38-me-julabo
Kupatila za testiranje piva
Cirkulaciona vodena kupatila sa grejanjem i hlađenjem za testiranje piva koriste se u kom [...]
me-31a-julabo
Visco vodena kupatila
Visco kupatila se koriste za postizanje precizne i stabilne temperature. Primenjuju se kad [...]
sl-8k-julabo
Kalibraciona vodena kupatila
Kalibraciona vodena kupatila sa radnom temperaturom od -30 °C do +300 °C  u skladu su [...]
SW23
Kupatila bez i sa mešanjem
Vodena kupatila PURA serije ili vodena kupatila sa šejkerom SW serije idealna su za svako [...]