Astell

Autoklavi proizvođača Astell za primene u medicini, mikrobiologiji, farmaciji ili laboratoriji zadovoljiće sve potrebe korisnika.

lab autoklav
Laboratorijski autoklavi
Autoklavi proizvođača Astell za laboratorijiske primene prave se u više dimenzija i r [...]