Camag

CAMAG je svetski lider za instrumentalnu tankoslojnu hromatografiju (TLC / HPTLC).
Camag proizvodi high-end instrumente, alate i rešenja za TLC / HPTLC.
U slučajevima kada su uzorci biljni materijal, uzorci iz oblasti zaštite životne sredine ili forenzički uzorci, TLC / HPTLC tehnika je često odlična alternativa za GC i HPLC.
Tankoslojna hromatografija se pokazala kao pouzdana tehnika za kvantitativne analize u osiguravanju kvaliteta hrane, lekova i ostalih industrijskih proizvoda.
Od 1961. CAMAG je posvećen razvoju i proizvodnji instrumenata, softvera i potrošnog materijala za sve korake u postupku TLC / HPTLC analiza.

camag-tlc-ms-interface-2
TLC-MS Interface 2
TLC-MS Interfejs 2 je veoma pogodan instrument koji omogućava brzo i bez kontaminacije i [...]
camag-bioluminizer-2
Bioluminizer® 2
BioLuminizer® 2 je sistem detekcije posebno dizajniran da detektuje bioluminiscenciju na [...]
camag-tlc-visualizer-2
TLC Visualizer 2
Profesionalni sistem za obradu slika i dokumentaciju za TLC/HPTLC hromatograme i druge rav [...]
camag-tlc-scanner-4
TLC Scanner 4
TLC Scanner 4 je najnaprednija radna stanica za denzitometrijsku procenu TLC/HPTLC hromato [...]
camag-uv-cabinet-4
UV Cabinet 4
UV Cabinet 4 je dizajniran za pregledanje tankoslojnih hromatograma ili drugih objekata po [...]
camag-uv-lamp-4
UV Lamp 4
UV lampa 4 je dizajnirana za upotrebu u TLC laboratoriji. Glavne karakteristike: Dve U [...]
camag-reagent-sprayer
Reagent Sprayer
Ovaj stakleni raspršivač reagensa je jednostavnija alternativa TLC Sprayera. Isporučuje [...]
camag-tlc-sprayer
TLC Sprayer
TLC Sprayer je dizajniran sa dva tipa glava za raspršivanje. Glava za raspršivanje tipa [...]
camag-tlc-spray-cabinet-2
TLC Spray Cabinet 2
TLC Spray Cabinet 2 obezbeđuje potpuno uklanjanje suvišnih čestica prilikom nanošenja [...]
camag-chromatogram-immersion-device-3
Chromatogram Immersion Device 3
Za pravilano nanošenje reagensa, hromatogram mora biti uronjen i provučen ujednačenom i [...]
camag-tlc-plate-heater-3
TLC Plate Heater 3
TLC Plate Heater 3 je dizajniran za zagrevanje TLC / HPTLC ploča na izabranu temperaturu [...]
camag-derivatizer
Derivatizer
Automatizovani uređaj za nanošenje reagenasa na TLC / HPTLC ploče. Derivatizer postavl [...]
camag-automated-multiple-development-amd-2
Automated multiple development (AMD 2)
Automatizovani višestruko razvijanje omogućava korišćenje visoko-efikasne tankoslojn [...]
camag-smartalert-solvent-front-monitor
Smartalert solvent front monitor
SmartALERT za pouzdano praćenje razvijanja na TLC / HPTLC pločama u horizontalnoj komor [...]
dc_probenautomat_ATS_4
ATS4
ATS 4 - sistem za automatsko nanošenje uzoraka Automatsko nanošenje uzorka je ključno z [...]
adc-2
Automatska komora
ADC2 -  automatska komora za razvijanje nudi dve pogodnosti: sigurnost i reproduktivnost [...]
horizontale kada
Horizontalna kada
U horizontalnoj kadi  za razvijanje, HPTLC ploča se  razvija  sa suprotnih strana ka s [...]
doppeltrogkammer
Twin Trough kada
CAMAG Twin Trough kada za razvijanje na tri načina  posebno utiče na pob [...]
flachbodenkammer
Kada za razvijanje
Kada za razvijanje sa ravnim dnomCAMAG kada za razvijanje sa ravnim dnom dozvoljava da se [...]
Linomat_5
Linomat 5
Sa Linomatom 5 uzorci se nanose na TLC/HPTLC  ploče  u formi traka koristeći  azot il [...]
Nanomat-4
Nanomat 4
Nanomat 4 i Kapilarni DispenzerNanomat 4 služi za jednostavno nanošenje uzoraka u formi [...]