Nanošenje uzoraka

Nanošenje uzorka je prvi korak u planarnoj hromatografiji i on značajno utiče na kvalitet krajnjeg rezultata procesa..

Linomat_5
Linomat 5
Sa Linomatom 5 uzorci se nanose na TLC/HPTLC  ploče  u formi traka koristeći  azot il [...]
Nanomat-4
Nanomat 4
Nanomat 4 i Kapilarni DispenzerNanomat 4 služi za jednostavno nanošenje uzoraka u formi [...]