Buchi

Već 75 godina BUCHI pruža najbolja rešenja za laboratorije za istraživanje i razvoj, kontrolu kvaliteta i proizvodnju.

BUCHI je prisutan u različitim granama industrije: farmaceutska, hemijska, industrija hrane i pića, stočne hrane, analize životne sredine i u nauci.
Rešenja za laboratorijsko, industrijsko i paralelno uparavnje, sušenje raspršivanjem, tačku topljenja, preparativnu hromatografiju, ekstrakcije, Kjeldahl destilaciju i digestiju, Dumas i blisku infracrvenu spektroskopiju zadovoljavaju najviše potrebe zahtevnih korisnika širom sveta.

buchi-pure-chromatography-system-c-815-835-850
Pure Chromatography sistem
Uređaji za hromatografiju Pure Chromatography kompaktnog su dizajna, osiguravaju bezbedan [...]
F-125
Recirculating Chiller F-325
Recirkulacioni hladnjak F-325 dizajniran je kao snažan hladnjak za Rotavapor® R-220 Pro [...]
buchi-hidroliza-h-506
HydrolEx H-506
Nova jedinica za hidrolizu kiselinom HidrolEx H-506 priprema uzorak za određivanje ukupne [...]
buchi-ekstrakcija-e-800
UniversalExtractor E-800
Univerzalni ekstraktor E-800 savršeno odgovara svakom zahtevnom zadatku za ekstrakciju. [...]
buchi-ekstrakcija-e-500
FatExtractor E-500
Novi FatEktractor E-500 dizajniran je za brzu ekstrakciju masti, koja u potpunosti odgovar [...]
l-300
Laboratorijski liofilizatori - Lyovapor L-200/L-300
Laboratorijski liofilizatori sa mogućnošću zamrzavanja na -55°C ili -105°C, sa konden [...]
controls-det-alltech-330-elsd
Alltech 3300 ELSD detektor
Alltech 3300 Evaporative Light Scattering Detector (ELSD) značajno olakšava detekciju s [...]
interfaces_i300-pro
Vakuum kontroler I-100/I-300/I-300Pro
Vakuum kontroleri I-100, I-300 i I-300 Pro u kombinaciji sa odgovarajućim rotacionim upar [...]
v-600
Vakuum pumpa V-600
Vakuum pumpa V-600 je trostepena, hemijski otporna PTFE pumpa, koja za svoj rad ne koristi [...]
v-300
Vakuum pumpa V-300
Vakuum pumpa V-300 je hemijski otporna PTFE pumpa, koja za svoj rad ne koristi ulje  i n [...]
4aj-6268007-r100
Rotavapor R-100
Rotacioni uparivač R-100 ispunjava osnovne, klasične potrebe laboratorijskog uparavanja. [...]
2-1-central-system-control-thumb-1_0
Rotavapor R-300
Rotacioni uparivač R-300 ispunjava najviše aplikativne zahteve u laboratorijama istraži [...]
B90_short_04
Nano Spray Dryer B-90 HP
Namenjen za rad sa malim zapreminama uzoraka.Laminarno strujanje vazduha omogućava raspr [...]
E-916_closed
Brzi ekstraktor E-914/E-916
Speed extractor E-914/E-916 je uređaj za brzu ekstraciju uzoraka pod pritiskom rastvarač [...]
B-400_right_313183-1327_0
Mikser B-400
Mikser B-400 namenjen je za pripremu uzoraka. Lako usitnjava i uzorke sa visokim sadržaj [...]
K-375_1
KjelMaster K-375
KjelMaster K-375 ispunjava najviše zahteve automatizacije u radu, kao i u pregledu rezult [...]
K377
KjelSampler K-376/K-377
KjelSampler K-376 ili K-377 u kombinaciji sa KjelMaster K-375 omogućavaju brz i jednostav [...]
K-360
KjelFlex K-360
Destilaciona jedinica KjelFlex K-360 omogućava određivanje proteina/azota po Kjeldalu i [...]
Kjeldahl tabletsr
Kjeldal tablete
Kjeldahl tablete su bezbedne i za ljude i za životnu sredinu, jer ne sadrže otrovne sups [...]
K-415_right
Skruber K-415
Skruber sa svoja četiri koraka prečišćavanja omogućava maksimum sigurnost. Štiti kor [...]
Wet_Digester_B_440_ws
Mokra digestija B-440
Sistem za mokru digestiju B-440 omogućava ekološko žarenje različitih tipova uzoraka. [...]
K-449_promotion_0
KjelDigester K-446/K-449
Kjeldigester K-446 i K-449 - blok digestori skraćuju vreme razaranja i ispunjavaju najvi [...]
k-425_k-436
SpeedDigester K-425/K-436
K-425/K-436 IR SpeedDigester je postavio nove standarde u procesima razaranja - povećana [...]
Sepacore_Cartridges_range_01
Sepacore Flash kertridži
Sepacore Flash kertridži omogućavaju brzo i efikasno razdvajanje jedinjenja visoke čist [...]
Glass columns
Staklene kolone
U slučaju potrebe za radom sa većim količinama uzoraka, staklene kolone nude maksimalnu [...]
C-670_cartridger_01
Cartridger C-670
Patentirani Cartridger C-670 se koristi za brzo i jednostavno punjenje kertridža. Omoguć [...]
SepacoreControl_Softwarer
SepacoreControl software
Iskoristite sve prednosti Sepacore hromatografskih sistema koristeći SepacoreControl soft [...]
C-660_fraction_collector_01
Frakcioni kolektor C-660
Pouzdano prikupljanje razdvojenih frakcija je krajnji cilj svake aplikacije preparativne h [...]
C-650_ELSD_01
ELS Detector C-650
Evaporative Light Scattering Detector (ELSD) detektuje sva neisparljiva jedinjenja, uklju [...]
C640_Detector_01
UV-Vis Detektor C-640
C-640 detektor omogućava da se na Sepacore hromatografskim sistemima detektuju i izoluju [...]
C-605_C-615_pump_module_02
Pumpe C-601 / C-605
Pump modul C-601 i C-605 su ključne komponente BUCHI Sepacore hromatografskih sistema. M [...]
Sepacore_X10 X50_02a
Sepacore flash X10 / X50
Sepacore gradijentni sistem za preparativnu hromatografiju X10 i X50 najviše se primenjuj [...]
M-565
Melting Point M-565
Melting Point M-565 namenjen je za automatsko određivanje tačke topljenja i tačke klju [...]
F_105_to_114
Cirkulator za hlađenje
U zavisnosti od modela moguće je raditi na temperaturama od -10° do +25°C, kao i povezi [...]
Ultrasonic_Controller_Nozzle_313202-3015
Ultrasonic Package
Ultrasonic Package namenjen je za aplikacije u kojima je potrebno u procesu raspršivanja [...]
B-295
Inert Loop B-295
Inert Loop - specijalno dizajniran cirkulator koji omogućava da Mini Spray Dryer B-290 i [...]
B-296
Dehumidifier B-296
Dehumidifier B-296 je idealan pribor za kondicioniranje vazduha za sušenje ili za kontinu [...]
B-395_01
Encapsulator B-395 Pro
Enkapsulator B-395 Pro je namenjen za kontrolisanu enkapsulaciju ćelija, biološkog mater [...]
polyvap
Syncore Polyvap
Uparavanje velikog broja uzoraka omogućen zahvaljujući brzoj Vacuum Vortex parallel evap [...]
analyst
Syncore Analyst
Syncore Analyst nudi efikasano, lagano i ekološki prihvatljivo paralelno koncentrovanje u [...]
glass oven b 585
Glass oven B-585
Glass Oven B-585 Drying je namenjen za efikasno sušenje pod vakuumomTemperaturni opseg je [...]
P-12_front
Multivapor P-6 / P-12
Mogućnost paralelnog uparavanja do 12 uzoraka. Efikasan pri radu sa različitim zapremin [...]
V-100
Vakuum pumpa V-100
Vakuum pumpa V-100 je hemijski otporna PTFE pumpa, bez upotrebe ulja i dodatnih troškova [...]
k-350_355
Destilaciona jedinica K-350 / K-355
Određivanje proteina ili azota po Kjeldalu u saglasnosti sa zvanično odobrenim metodama [...]
speed k-439_500mlr
SpeedDigester K-439
SpeedDigester K-439 je revolucionarno rešenje u IR digestiji. K-439 kombinuje prednosti b [...]
Easy synthesis
Sepacore® Easy
Sistem je namenjen svima koji žele da ubrzaju i automatizuju razdvajanje u svojim laborat [...]
B 390
Encapsulator B-390
Enksapsulator B-390 namenjen je za enkapsulaciju aktivnih materija u kapsulama formiranim [...]
Mini Spray Dryer B-290r
Mini Spray Dryer B-290
Proizvodnja praškastih komponenata u laboratorijskim uslovima u struji toplog vazduha ili [...]
M-560_01A
Melting Point M-560
Melting Point M-560 namenjen je manuelnom određivanje tačke topljenja i ključanja.Jedno [...]
R-250_weisser_HG
Rotavapor R220 / R250
Procesni vakuum uparivači namenjeni za destilacije velikih zapremina uzoraka Ovo je omog [...]