Rastvaranje tableta

Test rastvaranja je sredstvo za identifikaciju i dokazivanje dostupnosti aktivnih materija u leku. Test rastvaranja simulira dostupnost aktivne supastance i omogućava predviđanje vremena za kompletno oslobađanje materije iz doziranog oblika.
Instrument za rastvaranje tableta sadrži najmanje 6 jedinica za testiranje, 6 mešalica, grejni uređaj za zagrevanje rastvarača na konstantnoj temperaturi i kontrolu brzine obično u rasponu od 20 do 200 rpm. Sve kade za rastvaranje su pripremljene za automatsko rastvaranje uzoraka..
Svi Pharma Test instrumenti mogu biti nadograđeni na polu ili potpuno automatski sistem. Potpuno su u skladu sa važećim USP 711/724, EP 2.9.3/4 i mnogim međunarodnim farmakopejama.