Razvijanje hromatograma

Tankoslojna hromatografija se razlikuje od svih ostalih hromatografskih tehnika u činjenici da je pored stacionarne i mobilne faza prisutna i gasna faza. Upravo ova gasna faza ima značajan uticaj na rezultat razdvajanja.

camag-automated-multiple-development-amd-2
Automated multiple development (AMD 2)
Automatizovani višestruko razvijanje omogućava korišćenje visoko-efikasne tankoslojn [...]
camag-smartalert-solvent-front-monitor
Smartalert solvent front monitor
SmartALERT za pouzdano praćenje razvijanja na TLC / HPTLC pločama u horizontalnoj komor [...]
dc_probenautomat_ATS_4
ATS4
ATS 4 - sistem za automatsko nanošenje uzoraka Automatsko nanošenje uzorka je ključno z [...]
adc-2
Automatska komora
ADC2 -  automatska komora za razvijanje nudi dve pogodnosti: sigurnost i reproduktivnost [...]
horizontale kada
Horizontalna kada
U horizontalnoj kadi  za razvijanje, HPTLC ploča se  razvija  sa suprotnih strana ka s [...]
doppeltrogkammer
Twin Trough kada
CAMAG Twin Trough kada za razvijanje na tri načina  posebno utiče na pob [...]
flachbodenkammer
Kada za razvijanje
Kada za razvijanje sa ravnim dnomCAMAG kada za razvijanje sa ravnim dnom dozvoljava da se [...]