main-ac500-435x201

AC500 izoperibolni kalorimetar brzo određuje kaloričnu vrednost čvrstih i tečnih goriva, U skladu sa metodologijom odobrenom od strane ASTM/DIN.

Ovaj uređaj ima potpuno integrisani recirkulacioni sistem, koji ga čini kompaktnim i ne zahteva upotrebu dodatnih grejača/rashlađivača. Stanica za merenje vode takođe je integrisana i olakšava pripremu uzoraka. Operativni sistem zasniva se na Windows®-u i omogućava podešavanje svih parametara vezanih za analizu, uključujući posebna izračunavanja i korekcije koje zahtevaju ASTM i DIN.

Prednosti:

Visoka preciznost u širokom opsegu različitih masa uzoraka i u različitim ambijentalnim uslovima

Sud za sagorevanje sa paljenjem preko žice ili konca

U skladu sa ASTM D5865, ASTM D4809, DIN 51900

Mogućnost analize u nekoliko modova: Regnault-Pfaundler, Precision i Predictive

Za više informacija pogledajte OVDE